braumSystems, Kompanija za integraciju sistema automatskog i procesnog upravljanja

Naslovna    Email    Struktura  :: select language . English . Srpski    
Profil kompanije Inženjering Prodaja Informacioni Sistemi Tehnicka Podrška Reference Saradnja Kontakt
braumSystems Novosti
 
Naslovna strana > Novosti

Novosti

02.06.2016
Siemens - Partner za održivu tranziciju ka Industriji 4.0
Braum Systems je 18. maja 2016. godine u Hotelu Radisson Blu Old Mill prisustvovao i aktivno učestvovao na konferenciji "Siemens - Partner za održivu tranziciju ka Industriji 4.0".
Na prezentacijama i panel diskusijama su predstavljene prednosti i mogućnosti koncepta Industrije 4.0 i način na koji se mogu integrisati svi proizvodni procesi, a da se istovremeno uštede resursi i energija. Siemens je prikazao i tehnološke inovacije sa delom opreme predstavljene na Hanoverskom sajmu 2016.na vrhna vrh


11.09.2015
Prezentacija i demonstracija rada SIEMENS merno - regulacione opreme

Braum Systems je, kao Siemens-ov Solution partner za instrumentaciju u krugu fabrike Sloboda AD – Čačak prezentirao i demonstrirao rad najnovije opreme portfolija SIEMENS. Za ovu namenu je obezbeđen namenski specijalni kamion. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici "Namenske" industrije Srbije.
na vrhna vrh


18.08.2015
Potpisan ugovor o održavanju
Braum Systems je sa PD "TE-KO Kostolac" d.o.o. potpisao Ugovor o održavanju upravljačkih sistema na dopremi uglja, „bajpas“-u VP, duvačima RZV-a i parnim duvačima kotla sa PLC Schneider Electric.


na vrhna vrh


27.07.2015
Potpisan ugovor o prodaji opreme
Braum Systems je sa PD "TE-KO Kostolac" d.o.o. potpisao Ugovor o isporuci uređaja i opreme za merenje nivoa i protoka (Endress+Hauser, WIKA, CALEFFI).


na vrhna vrh


19.06.2015
Potpisan ugovor o rekonstrukciji PLC ormana
Braum Systems je sa PD "TE-KO Kostolac" d.o.o. potpisao Ugovor o rekonstrukciji ormana (PLC Schneider Electric) za upravljanje pumpno-izmenjivačke stanice za grejanje TEKO B i sela Drmno


na vrhna vrh


10.06.2015
Potpisan ugovor o revitalizaciji
Braum Systems je potpisao ugovor o elektro revitalizaciji sa isporukom opreme za kombinovanu mašinu PKM-1 i transportne trake T2 na PD "TE-KO Kostolac" d.o.o.


na vrhna vrh


10.02.2015
Potpisan ugovor o održavanju sa PD "TE-KO Kostolac" d.o.o.
Braum Systems je sa PD "TE-KO Kostolac" d.o.o. potpisao Ugovor o redovnom i interventnom održavanju postrojenja sa PLC Schneider Electric – Elektrana B, Doprema uglja i duvači gara.


na vrhna vrh


02.10.2014
Potpisan ugovor o održavanju sa kompanijom Fabrika Hartije A.D.
Braum Systems je potpisao Ugovor o održavanju PLC hardvera proizvođača „Siemens“ i pripadajućeg softvera sa kompanijom Fabrika Hartije A.D. – Beograd.


na vrhna vrh


01.10.2014
Potpisan ugovor o održavanju - Klinički centra Srbije
Braum Systems je potpisao Ugovor o godišnjem redovnom održavanju i popravki DCS sistema „Yokogawa“ za nadzor i procesno upravljanje energanom Kliničkog centra Srbije.


na vrhna vrh


29.09.2014
U saradnji sa kompanijom „YOKOGAWA“, Braum Systems je učesnik na Projektu „Modernizacije Rafinerije nafte“ u Novom Sadu.
U saradnji sa kompanijom „YOKOGAWA“, Braum Systems je učesnik na Projektu „Modernizacije Rafinerije nafte“ u Novom Sadu.
Realizacija je počela odlaskom Braumovih inženjera i priključivanju Yokogawinom inženjerskom timu na FAT-u u Beču, a zatim je nastavljena na objektu u Novom Sadu aktivnostima na proveri signala, izmenama i doradama kabineta, setovanju alarma, parametara, HMI grafika, kao i samoj konfiguraciji DCS sistema.


na vrhna vrh


Ostale vesti
- 27.08.2014 - Projekat Merenja i regulacije za četiri kompresorske stanice na gasovodu u Kazahstanu u saradnji sa Energoprojekt Industrija A.D. Beograd
- 15.08.2013 - BraumSystems je sa Institutom Mihajlo Pupin D.O.O. – Beograd ugovorio isporuku, montažu i puštanje u rad merača nivoa na dva rezervoara mazuta
- 22.07.2013 - BraumSystems je sa firmom Fabrika hartije A.D. – Beograd potpisao ugovor za izradu i implementaciju aplikativnog softvera „Kuhinje za Skrob“ za PLC i dva OP
- 17.07.2013 - BraumSystems je sa firmom Prvi partizan A.D. – Užice ugovorio servisiranje mašine za obradu metala Borverk BH 110
- 08.07.2013 - BraumSystems je sa firmom Sunoko d.o.o. – Novi Sad potpisao ugovor o isporuci i ugradnji upravljačke opreme za rekonstrukciju kotlova
- 04.07.2013 - BraumSystems je sa firmom A.D. Imlek – Beograd potpisao ugovor o tehnološkom unapređenju upravljanja mašinom za pakovanje gotovih proizvoda
- 21.06.2013 - BraumSystems je sa firmom PD "TE-KO Kostolac" d.o.o. potpisao ugovor o održavanju postrojenja sa PLC Schneider Electric
- 21.06.2013 - BraumSystems je sa firmom PD "TE-KO Kostolac" d.o.o. potpisao ugovor o održavanju frekventnih regulatora
- 03.06.2013 - BraumSystems je sa firmom Victoriaoil a.d. – Šid ugovorio rekonstrukciju drenčer pumpne stanice
- 28.05.2013 - BraumSystems je u firmi Sloboda a.d. – Čačak završio rekonstrukciju i automatizaciju postrojenje za preradu otpadnih voda
- 18.04.2013 - BraumSystems je sa firmom Amiga d.o.o. – Kraljevo potpisao ugovor o razvoju PLC aplikativnog softvera
- 10.04.2013 - BraumSystems je za firmu British American Tobacco Vranje a.d. – Vranje izvršio pregled i godišnje održavanje transformatorske stanice 20/0,4kV
- 10.04.2013 - BraumSystems je sa firmom Siemens d.o.o. – Beograd potpisao ugovor o saradnji kao „Solution partner“ u oblasti Industrijska Automatizacija i Pogonska tehnologija
- 03.04.2013 - BraumSystems je sa firmom Klinički centar Srbije – Beograd sklopio ugovor o redovnom održavanju
- 28.02.2013 - BraumSystems je sa firmom Frikom a.d. – Beograd potpisao ugovor o rekonstrukciji reducir stanice za paru
- 09.01.2013 - BraumSystems je sa firmom ABB d.o.o. – Beograd potpisao ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji
- 27.12.2012 - BraumSystems je sa firmom JP “Toplifikacija” - Požarevac ugovorio isporuku opreme za upravljanje elektromotornim pogonima
- 07.11.2012 - BraumSystems je sa firmom Victoriaoil a.d. - Šid ugovorio izradu nove optičke mreže za izmeštanje operatorske stanice na Tank farmi
- 29.10.2012 - BraumSystems je sa firmom Frikom a.d. - Beograd ugovorio isporuku, montažu i programiranje opreme za merenje protoka pare
- 18.10.2012 - BraumSystems je sa PD "TE-KO Kostolac" d.o.o. ugovorio tekuće i interventno održavanje postrojenja na dopremi uglja i duvačima gara sa PLC
- 11.10.2012 - BraumSystems je sa firmom Indas d.o.o. – Novi Sad ugovorio zajedničku saradnju na projektu izrade, isporuke i puštanja u rad DCS sistema Yokogawa u ''Elixir Zorka'' - preduzeću za proizvodnju mineralnih đubriva.
- 11.10.2012 - BraumSystems je sa firmom Elixir Zorka d.o.o. – Šabac preduzeću za proizvodnju mineralnih đubriva ugovorio isporuku merno regulacione opreme.
- 10.09.2012 - BraumSystems je sa firmom Victoriaoil a.d. - Šid ugovorio izradu projekta, podešavanje instrumentacije, isporuku pogona pumpe i razvoj DCS aplikacije
- 09.08.2012 - BraumSystems je sa firmom A.D. Umka Fabrika Kartona ugovorio isporuku merno regulacione opreme
- 03.08.2012 - BraumSystems je sa firmom PRIM d.o.o. ugovorio elektro radove i usluge na revitalizaciji kombinovane mašine PKM2 i tračnih transportera T3 i T4 na drobilani Drmno PD "TE-KO Kostolac" d.o.o.
- 01.08.2012 - BraumSystems je sa firmom SUNOKO d.o.o. - Novi Sad ugovorio reviziju optičke mreže
- 25.07.2012 - BraumSystems je sa PD "TE-KO Kostolac" d.o.o. ugovorio održavanje postrojenja sa PLC
- 23.07.2012 - BraumSystems je sa firmom NIS a.d. - Novi Sad ugovorio popravku procesnog računara "SCADA" u TS "N2" u Pančevu
- 21.06.2012 - BraumSystems je sa firmom IN TEH d.o.o. - Beograd ugovorio izradu komandnih ormana
- 31.05.2012 - BraumSystems je sa fabrikom šećera SUNOKO d.o.o. - Vrbas ugovorio isporuku komandnih ormana sa opremom
- 29.05.2012 - BraumSystems je sa RB "Kolubara" - Lazarevac ugovorio servisiranje merača nivoa uglja
- 22.05.2012 - BraumSystems je sa firmom JUB d.o.o. ugovorio isporuku industrijskog procesnog ph metra
- 03.05.2012 - BraumSystems je sa firmom A.D. Umka Fabrika Kartona ugovorio isporuku merno regulacione opreme
- 09.04.2012 - Braum Systems je dogovorio saradnju na srpskom tržištu sa firmom ROTORK
- 01.04.2012 - Ugovor sa kompanijom Telenor
- 02.03.2012 - braumSystems je sa British American Tobacco Vranje a.d., ugovorio na godišnjem nivou održavanje elektroinstalacije i postojećeg softvera na PLC-ovima i SCADA
- 01.03.2012 - braumSystems je sa Privrednim društvom TE-KO Kostolac, ugovorio na godišnjem nivou interventno održavanje i ...
- 28.11.2011 - Posle dva meseca provedenih u Beču, grupa inženjera braumSystems-a je završila FAT za GASPROMNJEFT za rafineriju Pančevo za DCS upravljački sistem
- 21.11.2011 - braumSystems je sa JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, TE-KO Kostolac, ugovorio održavanje postrojenja sa PLC Schneider Electric za potrebe elektro službe “DRMNO”.
- 17.11.2011 - BraumSystems u saradnji sa IRMA PROJEKT SISTEMOM, kao njen podizvođač, je ugovorio Automatizaciju recikliranja proizvoda od kamene vune na liniji u Knauf Insulation, Surdulica.
- 15.11.2011 - Za potrebe US Steel Serbia, Smederevo, PIN TEHNIK i braumSystems, kao podizvođač, ugovorili su isporuku i rekonstrukciju pulta za manipulaciju koturom CP22
- 10.11.2011 - Za potrebe Kliničkog centra u Nišu, Energoprojekt oprema i braumSystems, kao podizvođač, su ugovorili isporuku i ugradnju Ormana za analizu dimnih gasova na kanalima dimnog gasa.
- 08.11.2011 - braumSystems je realizovao projekat ,,Napajanje tehnoloških potrošača i nadzorno upravljački sistem novih kotlova na ugalj,, u kompaniji SUNOKO, Fabrika šećera ,,Jedinstvo,, Kovačica.
- 20.10.2011 - Braum systems je završio realizaciju projekta ,,Modernizacija pumpno-izmenjivačke stanice za grejanje Termoelektrane ,,B,, u Kostolcu
- 16.09.2011 - Braum Systems u saradnji sa nemačkom firmom FLEXIM najavljuje proširenje zajedničkih poslovnih aktivnosti...
- 29.08.2011 - Novi transmiteri absolutnog i relativnog pritiska
- 05.08.2011 - braumSystems sa J. P. TOPLIFIKACIJA - Požarevac...
- 02.08.2011 - Prodor bežične instrumentacije
- 01.08.2011 - Kompanija Siemens je na tržište plasirala inovirani transmiter pritiska umesto ranije SITRANS P serije Z
- 19.07.2011 - Kompanija SUNOKO d.o.o. je investirala u kupovinu ultrazvučnog merača protoka FLEXIM
- 07.07.2011 - Grupa inženjera braumSystems nalazi se u Beču
- 06.07.2011 - braum Systems je 01.07.2011g.održao prezentaciju
- 17.06.2011 - braumSystems je sa U.S.STEEL SERBIA ugovorio realizaciju sistema za mešanje deterdženta…
- 14.06.2011 - braumSystems nastavlja dobru poslovnu saradnju sa kompanijom SUNOKO d.o.o. iz N.Sada.
- 27.05.2011 - Za potrebe US Steel Serbia, Smederevo, IRMA PROJEKT SISTEM i braumSystems, kao podizvođač, ugovorili su realizaciju sistems za otprašivanje vagona prevrtača za objekte VP1 i VP2
- 24.05.2011 - braumSystems je u Milan Blagojević - Lučani napravio rešenje za merenje nivoa vode u rezervoaru čiste vode sa prenosom podataka na udaljenu lokaciju.
- 23.05.2011 - braumSystems je u kompaniji US Steel Serbia isporučio i rekonstruisao pult namotača slitera i pult namotača E65
- 20.05.2011 - braumSystems je sa kompanijom Sunoko a.d. Novi Sad, Fabrika šećera "Jedinstvo" Kovačica, u okviru rekonstrukcije fabrike za predstojeću kampanju, ugovorio poslove automatizacije kotlova i centrifuge za šećer
- 19.05.2011 - braumSystems je sa JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, TE-KO Kostolac, ugovorio održavanje postrojenja sa PLC Schneider Electric
- 05.04.2011 - braumSystems je od juče postao oficijelni partner nemačke firme FLEXIM čime je upotpunio svoju ponudu tržištu u segmentu mernoregulacione opreme.
- 21.03.2011 - Uspešna ISO resertifikacija - produžen sertifikat ISO 9001:2008
- 15.03.2011 - Merenje protoka otpadnih voda
- 03.03.2011 - Rekonstrukcija bloka B2 u TE-KO Kostolac
- 28.02.2011 - Sistem za mešanje emulzije
- 15.02.2011 - Regulacija i upravljanje dozatora i dodavača
- 15.02.2011 - Merenje nivoa u rezervoaru čiste vode sa lokalnim display-em
- 17.01.2011 - Ugradnja novog GEA separatora
- 10.10.2010 - Optička mreža Centra za ispitivanje NVO Nikinci
- 20.07.2010 - Automatizacija kotlova na ugalj
- 18.06.2010 - Sistem za merenje nivoa u bunkerima
- 28.05.2010 - NEXE Jelen Do
- 25.01.2010 - Uspešna ISO resertifikacija - dobijen sertifikat ISO 9001:2008
- 08.01.2010 - Novi ugovori za projekte u Ruskoj federaciji
- 17.11.2009 - Novi predstavnici prodaje za područje centralne Srbije
- 28.10.2009 - AKCIJA: Specijalni popust za transmitere nivoa i pritiska i PLC serije LOGO i S7-200/1200 do kraja 2010. godine
- 30.08.2009 - Potpisan sistem integratorski ugovor sa kompanijom SIEMENS
- 19.08.2009 - Završeno povezivanje 5 tračnih transportera sa kontrolnim centrom V BTO sistema na površinskom kopu Drmno
- 14.08.2009 - Završena tehnička kontrola 60 Glavnih projekata lokalnog video nadzora raskrsnica u Beogradu
- 13.08.2009 - Isporuka poslovnog informacionog sistema JP Poslovni prostor Novi Beograd
- 13.08.2009 - Intervju sa komercijalnim direktorom braumSystems u dnevnom listu POLITIKA
- 29.07.2009 - Novi projekti na termoelektrani "Kostolac B"
- 21.06.2009 - Sistem za merenje i regulaciju vlage u kontinuanim sušarama
- 11.05.2009 - Potpisan ugovor o zastupanju američke firme Analytical Technology, Inc.
- 01.05.2009 - Uspešno pušten integrisan SCADA sistem za transport uglja na TEKO Kostolac B
- 31.03.2009 - Četvrti međunarodni seminar merenja i regulacije
- 30.12.2008 - braumSystems sertifikovan za ISO 9001 od strane TÜV SÜD
- 25.12.2008 - Potpisan sistem integratorski ugovor sa kompanijom GE-Fanuc
- 19.11.2008 - Potpisan ugovor za ISO 9001 sertifikaciju sa TÜV SÜD
- 27.10.2008 - Započet proces ISO 9001 sertifikacije
- 12.09.2008 - U saradnji sa nemačkom kompanijom Lurgi, braumSystems pustio sistem za podizanje SIL nivoa u VICTORIAOIL - fabrici za proizvodnju biodizela u Šidu
- 11.09.2008 - braumSystems i Schneider Electric Srbija potpisali sistem integratorski ugovor
- 04.09.2008 - Postignut dogovor o tesnoj poslovnoj saradnji sa kompanijom DK TRADE iz Zrenjanina

na vrhna vrh

 
REFERENCE / NAŠI PROJEKTI
Kran Inženjering d.o.o. – Knjaževac za PD "TE-KO Kostolac" d.o.o.
Projekat upravljanja, regulacije i energetskog napajanja, montaža energetske i elektro instalacione opreme, izrada uputstva za rukovanje i razvoj aplikativnog softvera za upravljanje teretnom platformom na Drobilani
Naučni Institut za prehrambene tehnologije – Novi Sad
Isporuka opreme, montaža i puštanje u rad sistema za merenje protoka pare

Upoznajte se sa svim projektima

Solution Provider

braumSystems

Naslovna | Profil kompanije | Inženjering | Prodaja | wPIS | Tehnička Podrška | Reference | Saradnja | Kontakt | Download | Zaposlenje

Copyright © 2008 - 2019 braumSystems d.o.o. Sva prava zadržana