braumSystems, Kompanija za integraciju sistema automatskog i procesnog upravljanja

Naslovna    Email    Struktura  :: select language . English . Srpski    
Profil kompanije Inženjering Prodaja Informacioni Sistemi Tehnicka Podrška Reference Saradnja Kontakt
Profil kompanije braumSystems
 
Naslovna strana > Profil Kompanije

Istorijat

braumSystems d.o.o. je osnovana 25. decembra 2007. godine u sklopu restruktuiranja UMBRA Software u skladu sa evropskim standardima, a sa ciljem preuzimanja liderske pozicije u oblasti procesnog upravljanja, industrijske automatizacije i kompletnog inženjeringa u tim oblastima.

braumSystems ima visoko stručne i obučene kadrove za delatnosti kojima se kompanija bavi. Naš tim se sastoji od elektroinženjera, automatičara, stručnjaka za komunikacije i za informacione sisteme i baze podataka.

Kratak istorijat razvoja kompanije

1992 UMBRA software je osnovana i pocela da radi sa 3 zaposlena, a bavila se razvojem aplikativnog softvera.
1993 Poslovi su krenuli u smeru inženjeringa i integracije nadzorno upravljackih sistema. Prvi projekat je bio u Elektroprivredi Makedonije (Automatska sekundarna regulacija frekvence i snaga razmene - AGC) i uspešno je završen dve godine kasnije.
1994 Završen je razvoj Poslovnog informacionog sistema - PIS100 pod MS DOS-om.
1999 Osnovana je nova kompanija, UMBRA, u BiH, Republika Srpska.
2001 Pocinje saradnja sa Schneider Electric-om, francuskom internacionalnom kompanijom
2003 UMBRA software potpisuje ugovor sa Schneider Electric Yugoslavia i postaje sistem integrator.
2005 Sistem integratorski ugovor u oblasti regulacije i DCS-a potpisan sa internacionalnom kompanijom YOKOGAWA.
2007 Osnivanje braumSystems kao specijalizovane kompanije za integraciju sistema automatskog upravljanja i automatizaciju procesa.
2008 Osnivanje braumElectric kao specijalizovana kompanija za prodaju i distribuciju niskonaponske elektro opreme, field instrumentacije, kao i pružanje kvalitetne tehničke podrške kod izbora opreme
2008 braumSystems i braumElectric osnivaju zajedničku kompaniju braumGroup

Organizacija


 
REFERENCE / NAŠI PROJEKTI
Kran Inženjering d.o.o. – Knjaževac za PD "TE-KO Kostolac" d.o.o.
Projekat upravljanja, regulacije i energetskog napajanja, montaža energetske i elektro instalacione opreme, izrada uputstva za rukovanje i razvoj aplikativnog softvera za upravljanje teretnom platformom na Drobilani
Naučni Institut za prehrambene tehnologije – Novi Sad
Isporuka opreme, montaža i puštanje u rad sistema za merenje protoka pare

Upoznajte se sa svim projektima

Solution Provider

braumSystems

Naslovna | Profil kompanije | Inženjering | Prodaja | wPIS | Tehnička Podrška | Reference | Saradnja | Kontakt | Download | Zaposlenje

Copyright © 2008 - 2019 braumSystems d.o.o. Sva prava zadržana