braumSystems, Kompanija za integraciju sistema automatskog i procesnog upravljanja

Naslovna    Email    Struktura  :: select language . English . Srpski    
Profil kompanije Inženjering Prodaja Informacioni Sistemi Tehnicka Podrška Reference Saradnja Kontakt

 
Naslovna strana > Profil Kompanije > Istorijat

ISTORIJAT

Kratak istorijat razvoja kompanije

1992 Osnovana kompanija sa 3 zaposlena, a bavila se razvojem aplikativnog softvera.
1993 Poslovi su krenuli u smeru inženjeringa i integracije nadzorno upravljackih sistema. Prvi projekat je bio u Elektroprivredi Makedonije (Automatska sekundarna regulacija frekvence i snaga razmene - AGC) i uspešno je završen dve godine kasnije.
1994 Završen je razvoj Poslovnog informacionog sistema - PIS100 pod MS DOS-om.
1999 Osnovana je kompanija u BiH, Republika Srpska.
2001 Počinje saradnja sa Schneider Electric-om, francuskom internacionalnom kompanijom
2003 Potpisan sistem integrtorski ugovor sa Schneider Electric Yugoslavia
2005 Sistem integratorski ugovor u oblasti regulacije i DCS-a potpisan sa internacionalnom kompanijom YOKOGAWA.
2007 Osnivanje braumSystems kao specijalizovane kompanije za integraciju sistema automatskog upravljanja i automatizaciju procesa.
2008 Osnivanje braumElectric kao specijalizovana kompanija za prodaju i distribuciju niskonaponske elektro opreme, field instrumentacije, kao i pružanje kvalitetne tehničke podrške kod izbora opreme
2008 braumSystems i braumElectric osnivaju zajedničku kompaniju braumGroup
2008 braumSystems potpisuje ugovor sa francuskom firmom SCHNEIDER ELECTRIC kao sistem integrator
2009 braumSystems potpisuje ugovor sa nemačkom firmom SIEMENS-om kao partner i distributer mernoregulacione opreme, PLC i DCS
2009 braumSystems potpisuje ugovor sa američkom firmom ATI, kao distributer za analitičko-hemijska merenja u tečnostima i gasovima
2009 braumSystems obnavlja ugovor sa japanskom firmom YOKOGAWA kao inženjering partner za DCS i distributer mernoregulacione opreme
2010 braumElectric potpisuje ugovor sa kanadskom firmom DRYERMASTER distributerski ugovor za prodaju sistema za automatsko sušenje zrna DM510
2011 braumSystems postaje oficijelni partner nemačke firme FLEXIM za ultrazvučno merenje protoka tečnosti i gasova
2011 braumElectric potpisuje ugovor sa nemačkom firmom JUMO kao nastavak uspešno uspostavljene saradnje u 2010 godini. 
REFERENCE / NAŠI PROJEKTI
Kran Inženjering d.o.o. – Knjaževac za PD "TE-KO Kostolac" d.o.o.
Projekat upravljanja, regulacije i energetskog napajanja, montaža energetske i elektro instalacione opreme, izrada uputstva za rukovanje i razvoj aplikativnog softvera za upravljanje teretnom platformom na Drobilani
Naučni Institut za prehrambene tehnologije – Novi Sad
Isporuka opreme, montaža i puštanje u rad sistema za merenje protoka pare

Upoznajte se sa svim projektima

Solution Provider

braumSystems

Naslovna | Profil kompanije | Inženjering | Prodaja | wPIS | Tehnička Podrška | Reference | Saradnja | Kontakt | Download | Zaposlenje

Copyright © 2008 - 2019 braumSystems d.o.o. Sva prava zadržana