braumSystems, Kompanija za integraciju sistema automatskog i procesnog upravljanja

Naslovna    Email    Struktura  :: select language . English . Srpski    
Profil kompanije Inženjering Prodaja Informacioni Sistemi Tehnicka Podrška Reference Saradnja Kontakt

KONSALTING I PROJEKTOVANJEBogato iskustvo u realizaciji velikih i složenih sistema, kao i pet ovlašćenih projektanata (sa licencom), pružaju Vam garancije da smo sposobni da izradimo kvalitetno, brzo i efikasno sve vrste projektne dokumentacije.

SCADA SISTEMI I KOMUNIKACIJEPouzdanost i raspoloživost podataka iz procesa je ključna za optimalno uprvljanje postrojenjem. Naši inženjeri će saslušati Vaše potrebe i zajedno sa Vama pronaći optimalno rešenje za Vaš SCADA sitem.

AUTOMATIZACIJAKao zvanični sistem integrator i partner svetskih lidera u proizvodnji komponenti za automatizaciju, braumSystems nudi kompletna rešenja za upravljanje Vašim mašinama ili kompletnim postrojenjem.

PROCESNO UPRAVLJANJEBogato iskustvo i reference u oblasti upravljanja procesima su garancija da možemo kvalitetno rešiti problem merenja i regulacije raznih procesnih veličina.

ENERGETSKI I ORMANI AUTOMATIKEbraumSystems poseduje svoju radionicu za izradu energetskih ormana i ormana automatike.

MONTAŽA I PUŠTANJE U RADbraumSystems pruža i usluge montaže elektro opreme i izvođenja elektro radova na terenu.

OBUKA KORISNIKA I ODRŽAVANJEJedan od ključnih uslova za dobro funkcionisanje nadzorno upravljačkih sistema nakon puštanja u rad je dobra obučenost osoblja Korisnika, kako operatera, tako i osoblja održavanja.
 
REFERENCE / NAŠI PROJEKTI
Kran Inženjering d.o.o. – Knjaževac za PD "TE-KO Kostolac" d.o.o.
Projekat upravljanja, regulacije i energetskog napajanja, montaža energetske i elektro instalacione opreme, izrada uputstva za rukovanje i razvoj aplikativnog softvera za upravljanje teretnom platformom na Drobilani
Naučni Institut za prehrambene tehnologije – Novi Sad
Isporuka opreme, montaža i puštanje u rad sistema za merenje protoka pare

Upoznajte se sa svim projektima

Solution Provider

braumSystems

Naslovna | Profil kompanije | Inženjering | Prodaja | wPIS | Tehnička Podrška | Reference | Saradnja | Kontakt | Download | Zaposlenje

Copyright © 2008 - 2019 braumSystems d.o.o. Sva prava zadržana